הצגת הפרויקט של אירנה אווה-בן-דוד ויונתן שילו-דיין במסגרת הסמינר של פרופ׳ יפעת וייס: "ירושה גרמנית: מסורות פוליטיות, תרבות וידע במדינת ישראל",באוניברסיטה העברית ירושלים.