קשרי המחקר בין ישראל לגרמניה בתחום מדעי הרוח בשנים 1970–2000: היבטים של ידע ובילטרליות

פרויקט המחקר הבילטרלי יעסוק בראשיתם של אותם שיתופי פעולה במדעי הרוח, ויתמקד בתחומי ההיסטוריה והספרות הגרמנית החל מראשית שנות ה-70 ועד שנת 2000. מטרתו של הפרויקט לבחון את תהליכי ייסוד ההוראה והמחקר בקרב המוסדות הרלוונטיים וכן את מעורבותם של אישים בולטים שפעלו בעתות השונות בישראל ובגרמניה. באמצעות המבט המשווה נוכל לעמוד על המאפיינים המייחדים כל אחד מהמוסדות. כמו כן, שימוש בכלי הריאיון יאפשר להאיר יסודות ביוגרפיים של הדמויות הבולטות, ולתעד היבטים שונים של תרומתם לתהליך הארוך.